System ticketowy Debesis - integracje

Maile, telefony, dane z formularzy i innych systemów w jednym miejscu

System ticketowy integracje z innymi platformami

Przykładowe integracje systemu ticketowego

Integracja z Bitrix24
Bitrix24
Dwustronna komunikacja miedzy systemami, aktualizacja i edycja leadów
Integracja z Baselinker
BaseLinker
Dwustronnej komunikacja umożliwia wgląd do zamówień z systemu BL oraz ich edycję
Integracja z Shoper
Shoper
Wgląd lub import zamówień do systemu ticketowego czy też ich aktualizacja
Integracje z Idosell
IdoSell
Dostęp do zamówień, magazynów czy edycja statusu zamówienia 
Integracje z InPost
InPost
Śledzenie statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek
Integracje z DPD
DPD
Śledzenie statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek
BaseLinker integracje
BaseLinker

Integracja pomiędzy systemem obsługi zgłoszeń a systemem BaseLinker umożliwia obsługę ticketów oraz wgląd w jednym miejscu w zamówienia klienta z zintegrowanych platform sprzedażowych wraz z informacjami przesłanymi z firm kurierskich dotyczących śledzenia przesyłek.

Dzięki integracji naszego systemu z BaseLinker obsługa zamówień oraz powiązanych z nimi zgłoszeń odbywa się w ramach jednej platformy. Pozwala to na szybszą obsługę spraw, zmniejszenie czasu oczekiwania na informacje przez klienta oraz wzrost satysfakcji klienta. Integracja odbywa się poprzez wygenerowanie Token API w panelu BaseLinker. W module integracji systemu Debesis należy wybrać rodzaj integracji, dodać skopiowany Token API oraz określić zakres integracji.

W naszym systemie ticketowym identyfikujemy klienta po numerze telefonu lub adresie e-mail. Integracja systemu ticketowego i BaseLinker daje możliwość wyświetlania zamówień klienta w trybie rzeczywistym bezpośrednio w systemie ticketowym za pomocą dodatkowego widżetu. Z poziomu zgłoszenia dostępna jest lista zamówień oraz ich szczegóły takie jak data zamówienia, dane dostawy, płatnika, zamówione produkty, czy sposób zapłaty. Dodatkowo wyświetlana jest lista zdarzeń na zamówieniu (edycja zamówienia, zmiana statusu zamówienia) wraz ze statusami przesyłek, np. przekazanie kurierowi, wydanie do doręczenia, dostarczenie.

Bitrix integracje
Bitrix

Integracja systemu zgłoszeń Debesis z Bitrix24 odbywa się przez API. Integracja dopuszcza możliwość aktualizacji istniejącego leada w systemie Bitrix24. Integracja zakłada komunikację dwustronną systemu Bitrix24 z systemem zgłoszeń Debesis.

Proces aktualizacji przebiega następująco:

- przysłanie rekordu do systemu zgłoszeń Debesis,
- utworzenie zgłoszenia w systemie Debesis,
- przypisanie zgłoszenia do Agenta,
- wykonanie przez agenta wymaganych akcji,
- zmiana statusu leada w systemie Bitrix24 na podstawie zmiany statusu zgłoszenia.
Integracje systemu ticketowego z Bitrix

Dalsze procesowanie zgłoszenia może spowodować aktualizację uprzednio wysłanych danych. Dodatkowo istnieje możliwość zintegrowania centrali telefonicznej Debesis z systemem Bitrix24. W CRM konfigurowane są konta SIP za pośrednictwem których realizowany jest ruch przychodzący i wychodzący.

InPost integracje
InPost

Konfiguracja integracji z InPost dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego systemu zgłoszeń Debesis. Zakres integracji uwzględnia to, jakie dane będą pobierane z systemu InPost (dostępność/zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, generowanie etykiety orazprotokołu odbioru, obsługa przesyłek przychodzących). Konfiguracja zakłada uzupełnienie takich danych jak dane nadawcy oraz szablony przesyłek.

Integracja z InPost zakłada możliwość przeprowadzenia testów na udostępnionym środowisku.

Integracja InPost pozwala na zarządzanie przesyłkami:

- nadanie kilku przesyłek jednocześnie,
- wydruk etykiet adresowych oraz protokołu odbioru dla zadeklarowanych wcześniej przesyłek,
- wezwanie kuriera do odbioru nadanych paczek,
- anulowanie zleceń odbioru.

Integracja naszej bazy danych z bazami InPost pozwalana skonfigurowanie kodów zwrotu. Konfiguracja odbywa się poprzez podanie loginu, hasła oraz określenie czasu ważności kodu.
Kod zwrotu generowany jest po podaniu numeru telefonu, adresu email oraz określeniu dla której przesyłki wychodzącej kod powinien zostać utworzony.Wygenerowanie kodu zwrotu dla przesyłki wychodzącej skutkuje utworzeniem przesyłki przychodzącej. Po nadaniu przesyłki przez Klienta w systemie zostaje zaktualizowany numer przesyłki oraz status.

DPD integracje
DPD

Konfiguracja integracji z DPD dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego w systemie zgłoszeń. Autoryzacja integracji odbywa się poprzez podanie loginu, hasła oraz numeru klienta.

Zakres integracji uwzględnia to, jakie dane będą pobierane z systemu DPD (dostępność/zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, generowanie etykiety oraz protokołu odbioru). Konfiguracja zakłada uzupełnienie takich danych jak dane nadawcy oraz szablony przesyłek.

Integracja z DPD zakłada możliwość przeprowadzenia testów na udostępnionym środowisku. Integracja systemu zgłoszeń Debesis z DPD pozwala na zarządzanie przesyłkami:

- wygenerowanie listów przewozowych dla paczek lub przesyłek kopertowych,
- nadanie kilku przesyłek jednocześnie (np. w sytuacji gdy przesyłka musi być wysłana do kilku klientów jednocześnie lub dla jednego klienta nadawanych jest kilka przesyłek),
- wydruk etykiet adresowych oraz protokołu odbioru dla zadeklarowanych wcześniej przesyłek,
- wezwanie kuriera do odbioru nadanych paczek.

System obsługi zgłoszeń Debesis zintegrowany z firmą kurierką DPD daje możliwość śledzenia statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek.

Shoper integracje
Shoper

Konfiguracja integracji z Shoper dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego. Konfigurator zawiera następujące dane do uzupełnienia: domena sklepu, login, hasło.Dodatkowo administrator określa zakres integracji. Integracja naszej bazy danych z Shoperem została przygotowana przy współpracy z firmą z branży e-commerce. W kilku prostych krokach połączyliśmy Biuro Obsługi Klienta z systemem sprzedażowym przez co uzyskaliśmy w pełni zautomatyzowany proces obsługi.

Rozwiązanie jest dodatkowym modułem, który może zostać aktywowany na prośbę Klienta. Bezpośrednia współpraca z Shoperem jest gwarantem wysokiej jakości usług iaktualności rozwiązania. Przygotowane rozwiązania koncentruje się na obsłudze klienta poprzez takie kanały jak e-mail czy telefon, a wsparcie poprzez integrację powoduje, że w jednym narzędziu prezentowane są dane klienta oraz dane sprzedaży.

Funkcje i cechy integracji z Shoper.

Funkcja importu zamówień towarów/produktów z Shoper do naszej bazy danych. Pozwala na wyświetlanie zamówień listy towarów z Shoper razem ze zdjęciami oraz późniejszą ich realizację na poziomie systemu naszego panelu klienckiego. Realizacja zamówienia opiera się na prezentowaniu danych klienta do faktury, danych do wysyłki, uwag klienta do zamówienia, sposobu i statusu płatności.


Funkcja aktualizacji zamówień – wszystkie zmiany dotyczące produktów wprowadzane w naszym systemie są aktualizowane w Shoper. Aktualizacja zamówień opiera się między innymi na: zmianie ilości produktów, usuwaniu/dodawaniu produktów do zamówienia z możliwością przeszukiwania magazynu wewnętrznego Shoper, zmiana cen. 

IdoSell integracje
IdoSell

Integracja Idosell z systemem obsługi zgłoszeń Debesis odbywa się poprzez API. Integracja może zostać przygotowana w zakresie:

- zmiany statusu zamówienia,
- historii statusów przesyłki,- zdarzeń w zamówieniu (zmiany danych do wysyłki, zmiana zamówienia),
- przeszukiwania magazynów (dodawanie, usuwanie produktów),
- szczegółów zamówienia,
- listy zamówień.

SalesForce integracje
SalesForce

Integracja systemu zgłoszeń Debesis z SalesForce odbywa się przez API wraz z mapowaniem oraz importem danych.

Do kampanii istnieje możliwość dodania nowego źródła – SalesForce. Konfiguracja odbywa się w kilku krokach:

- wpisanie danych do uwierzytelnienia w SalesForce,
- weryfikacja połączenia,
- wyświetlenie listy dostępnych obiektów,
- wybranie obiektu SalesForce jako źródła danych,
- wyświetlenie dostępnych pól obiektu,
- połączenie pól SalesForce z polami systemu zgłoszeń Debesis,
- definicja parametrów zapytania (warunków),- określenie interwału dla zapytań.

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów system zgłoszeń pobiera rekordy z SalesForce i w przypadku gdy klient nie istnieje tworzył klienta oraz ticket w systemie zgłoszeń Debesis. W przypadku gdy klient istnieje to zostanie utworzony dla niego ticket.

PocketECG integracje
PocketECG

Integracja Debesis z PocketECG odbywa się poprzez RESTFUL API. Zakres integracji obejmuje:

1. Założenie badania w Pocket ECG
- dane z formularza wysłane do Pocket ECG (przycisk "programowanie urządzenia" otwiera okno modalne pokazujące dane klienta, możliwość zeskanowania QR urządzenia co automatycznie wypełnia w formularzu ID urządzenia do wysłania kodu do Pocket ECG)

2. Otrzymanie unlock code (wpisanie kodu w urządzeniu -> potwierdzenie przyciskiem "zatwierdź")
- zaprogramowanie urządzenia,
- wysłanie urządzenia,
- badanie,
- powiadomienie o zakończonym badaniu,
- pobranie raportu badania z Pocket ECG,
- przypisanie raportu jako dokument do zgłoszenia w systemie ticketowym.

+22 699 99 09
biuro@debesis.pl
helpdesk@debesis.pl
Kontakt