Portal klienta w systemie ticketowym

Maile, telefony, dane z formularzy i innych systemów w jednym miejscu

Portal klienta usprawnij obsługę i kontakt z klientami

Proste i skuteczne narzędzie do kontaktu z klientami

System ticketowy - portal klienta

Nowoczesny, szybki, bezpieczny 

Portal obsługi klienta, to odrębny kanał komunikacji dostępny w ramach systemu ticketowego Debesis, w obrębie tego narzędzia możesz:

1. w łatwy sposób rejestrować poszczególne sprawy, reklamacje, zgłoszenia,

2. znaleźć informacje o statusach zgłoszonych ticketów,

3. kontaktować się z firmą w łatwy sposób i mieć dostęp do wszystkich swoich zgłoszeń i dokumentów.

System ticketowy - portal klienta

Większa satysfakcja klienta

Portal klienta zapewnia bezproblemową samoobsługę i wsparcie, zapewniając pełny dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, do odpowiednich, aktualnych informacji. Zawiera wszystko, czego potrzebują klienci w jednym miejscu. Dzięki temu mogą samodzielnie znaleźć informacje na temat zgłoszonych spraw czy dodać lub uzupełnić materiały.

Mniejsze obciążenie pracowników firmy

Portal klienta jako samoobsługowe narzędzie pomaga zmniejszyć obciążenie pracowników, ponieważ klienci w łatwy sposób mogą zarejestrować daną sprawę, dodatkowo odpowiednie reguły powiadomień w sposób automatyczny informują klientów o statusie sprawy.

Baza wiedzy

Baza wiedzy to ważne narzędzie zawierające wszystkie istotne informacje o produktach czy usługach danej firmy. Baza wiedzy jest zorganizowana w łatwo dostępną serię artykułów, instrukcji czy wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów oraz wszelkich innych pomocnych informacji.

Portal klienta - system ticketowy

Podgląd klienta w listę wszystkich zarejestrowanych spraw i zgłoszeń

Portal klienta systemu ticketowego

Formularze, dzięki którym klienci mogą np. zgłaszać reklamacje z poziomu portalu klienta

Portal klienta systemu ticketowego

Wgląd w zgłoszoną w portalu klienta sprawę, każdy etap jej realizacji, status, aktywności, dokumenty, uwagi i komentarze

Portal klienta systemu ticketowego

Klient samodzielnie zgłasza daną sprawę przez formularz, która automatycznie pojawia się na liście ticketów do obsługi.

Portal klienta systemu ticketowego

Klient korzystający z portalu klienta widzi postęp prac oraz może uzupełniać zgłoszenie o potrzebne materiały czy dokumenty.

Portal klienta systemu ticketowego

Przekazane sprawy są realizowane w sposób uporządkowany zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem.

Portal klienta systemu ticketowego

Portal klienta zapewnia szczegółową analizę zgłaszanych spraw, czasu obsługi na każdym etapie realizacji.

+22 699 99 09
biuro@debesis.pl
helpdesk@debesis.pl
Kontakt