System ticketowy Debesis - integracje

Maile, telefony, dane z formularzy i innych systemów w jednym miejscu

System ticketowy integracje z innymi platformami

Przykładowe integracje systemu ticketowego

Integracja z Bitrix24
Bitrix24
Dwustronna komunikacja miedzy systemami, aktualizacja i edycja leadów
Integracja z Baselinker
BaseLinker
Dwustronnej komunikacja umożliwia wgląd do zamówień z systemu BL oraz ich edycję
Integracja z Shoper
Shoper
Wgląd lub import zamówień do systemu ticketowego czy też ich aktualizacja
Integracje z Idosell
IdoSell
Dostęp do zamówień, magazynów czy edycja statusu zamówienia 
Integracje z InPost
InPost
Śledzenie statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek
Integracje z DPD
DPD
Śledzenie statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek
BaseLinker
BaseLinker Integracje

System ticketowy pozwala na szeroką integrację z pozostałymi, używanymi systemami. Dzięki działaniom wdrożonym przez programistów umożliwione zostało również dostosowanie potrzeb komunikacji do innych rozwiązań CRM. Dzięki temu z wykorzystaniem indywidualnego API bez problemu można automatyzację i integrację. Każdy klient Baselinker wykorzystujący nowoczesne działania może potwierdzić skuteczność i łatwość obsługi proponowanych opcji.

Klient Baselinker - dla kogo została stworzona usługa?

Baselinker integracje to opcje dla wszystkich klientów, którzy zarządzają dużymi platformami internetowymi trudniącymi się w pozyskiwaniu danych klienta w celu realizacji złożonego zamówienia. Z usług firmy i licznych udogodnień korzystają przede wszystkim firmy przewozowe, które każdego dnia mają za zadanie przechwytywanie adresów, numerów telefonów danych wysyłkowych, aby poprawnie nadać paczki i rozwieźć je do adresatów. Wprowadzając usługę do swojej firmy z pewnością zwiększysz poziom dotychczasowej obsługi, a dzięki licznym, gotowym raportom będziesz mógł zarządzać przedsiębiorstwem bez ryzykowania drobnymi pomyłkami najczęściej wynikającymi z niedopatrzenia lub błędów ludzkich.

Automatyzacja Baselinker - jak to działa?

System dzięki integracji z innymi platformami ma za zadanie przechwytywać dane pozostawione przez klienta. Polega to na zebraniu danych pozostawionych w formularzu kontaktowym, na stronie internetowej, telefonicznie lub mailowo i przekazaniu ich do realizacji. Dzięki połączeniu działań różnych platform w jednym miejscu nie masz konieczności przełączania się miedzy witrynami i przeszukiwania poszczególnych zamówień. System automatycznie wszystkie zamówienia zbierze w twoim imieniu i wrzuci do wspólnego miejsca, które ułatwi kontrolę nad koniecznością podjęcia wysyłki. Automatyzacja Baselinker umożliwią podjęcie działań mających na celu zebranie niezbędnych informacji bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności co przekłada się na wydajność i efektywność firmy.

Baselinker integracje - nowoczesny model sprzedaży

Opcją, którą warto wdrożyć w swojej działalności jest Baselinker. Integracje wynikające z połączenia zewnętrznych platform z systemem działają na zasadzie identyfikacji poszczególnych klientów po numerze telefonu lub adresie mailowym. Zebranie tych danych w jednym miejscu daje możliwość oszczędności czasu i ponoszonych kosztów, ponieważ przy połączeniu działań eliminujesz konieczność zatrudniania dodatkowego pracownika do obsługi poszczególnych zamówień. 

BaseLinker 
BaseLinker integracja z systemem ticketowymW systemie ticketowym Debesis identyfikujemy klienta po numerze telefonu lub adresie email. Integracja systemów Debesis i BaseLinker daje możliwość wyświetlania zamówień klienta w trybie rzeczywistym bezpośrednio w systemie ticketowym za pomocą dodatkowego widżetu. Integracja między systemem ticketowym a systemem BaseLinker wymaga wygenerowania tokena.

Token pobierany jest z programu BaseLinker: Moje konto -> API -> Generuj token, wzór tokenu: 2002xxx-2xxx9137HES6Y0 FYYYYYYDC62C4667VVXXXXXXXXXXXXX

W systemie ticketowym, w oknie konfiguracji uzupełniamy następujące dane:

Nazwa – nazwa wyświetlana w zakładce „Integracja”,

Serwis – wskazujemy z jakim serwisem będzie przeprowadzona integracja,

Token – należy wygenerować token z serwisu BaseLinker,

Zakres integracji – decydujemy jakie dane mają być widoczne w zgłoszeniu oraz jakie akcje będą wykonywane:

-> Lista produktów – lista produktów znajdujących się w zamówieniu klienta

-> Edycja produktów – możliwość edycji zamówionych produktów przez klienta z poziomu systemu ticketowego:

- zmiana ilości produktów,

- dodanie produktów do zamówienia klienta,

- usunięcie produktów z zamówienia klienta.

Zmiana statusu – zmiana statusu zamówienia z poziomu systemu ticketowego,

Historia statusów przesyłki – śledzenie aktualnego statusu przesyłki w formie osi czasu,

Zdarzenia w zamówieniu – historia zdarzeń wykonanych na zamówieniu klienta (np. zmiana statusu, potwierdzenie zamówienia),

Szczegóły zamówienia – wyświetlanie szczegółów zamówienia klienta,

Lista zamówień – wyświetlanie listy zamówień klienta.

+22 699 99 09
biuro@debesis.pl
helpdesk@debesis.pl
Kontakt