Automatyzacja w systemie ticketowym Debesis

Maile, telefony, dane z formularzy i innych systemów w jednym miejscu

System ticketowy popraw i automatyzuj obsługę klienta

Funkcje systemu ticketowego

Zarządzanie zgłoszeniami

Jeden system dla wielu kanałów komunikacji: telefon, e-mail, formularze internetowe, strona www, zewnętrzne systemy.

Dystrybucja zgłoszeń do konkretnego pracownika, który będzie odpowiedzialny za zajęcie się sprawą.

Ustalanie SLA dla zgłoszeń w zależności od ich kategorii, godzin pracy czy źródła pochodzenia.

Tworzenie i nadawanie zgłoszeniom własnych statusów czy tagów

Obsługa zgłoszeń z różnych kanałów

E-mail: wiele skrzynek e-mail w jednym systemie zarządzającym zgłoszeniami (kolejki VIP, reguły filtrowania i przydzielania).

Telefon: IVR, kolejkowanie, zapowiedzi, nagrywanie rozmów, numeracja (jeden lub różne numery do obsługi).

Formularze internetowe, przez które klienci mogą zgłaszać swoje sprawy.

Inne systemy (CRM) klientów, które mogą zasilać zgłoszenia informacjami lub zakładać nowe sprawy.

Zespołowa praca na zgłoszeniach

Rozdzielanie zgłoszeń lub ich części w ramach zespołu lub przekazywanie ich na zewnątrz.

Łączenie lub scalanie zgłoszeń o podobnej tematyce lub dotyczących tej samej sprawy.

Przekazywanie zgłoszeń do innych osób lub zespołów.

Ręczne rozdzielanie zgłoszeń przez osoby zarządzające zespołem pracowników.

Poprawa efektywności

Automatyczne przydzielanie zgłoszeń na podstawie ich kategorii, słów kluczowych czy źródeł pochodzenia.

Przydzielanie zgłoszeń na podstawie stanu "obłożenia" pracowników (bufory).

Automatyczne zamykanie zgłoszeń, np. automatyczne powiadomienia.

Automatyczne wysyłanie powiadomień do klientów przy rejestracji lub zmianie statusu zgłoszenia.

Analiza wskaźników KPI

Raporty on-line prezentujące bieżącą obsługę zgłoszeń.

Dashboardy gdzie widzimy zalogowanych, pracujących lub będących na przerwie pracowników.

Raporty SLA pokażą nam w formie zestawień najważniejsze wskaźniki KPI.

Personalizacja systemu ticketowego

Samodzielnie konfiguruj uprawnienia pracowników, twórz i zarządzaj statusami zgłoszeń oraz dostosuj wygląd dostępnych funkcji.

Jeśli masz potrzebę zbierania dodatkowych informacji utwórz formularze.

Przygotuj szablony odpowiedzi i powiadomień do klientów.

Bezpieczeństwo systemu ticketowego

Każdy Nasz klient ma unikalny certyfikat SSL.

Dostęp do systemu ticketowego ograniczamy do wskazanych adresów IP.

Stosujemy podwójną autoryzację z wykorzystaniem kodów SMS.

 Polityka haseł dostępu do systemu ticketowego.

Integracje z innymi systemami

Posiadamy wewnętrzne API, dzięki któremu integrujemy się z innymi systemami.

Jesteśmy zintegrowani z najpopularniejszymi systemami, z których korzysta e-commerce, np. Baselinker, Bitrix, Salesforce, Allegro, DPD, Inpost...

Magazyn produktów w systemie ticketowym

Zarządzaj bieżącymi zasobami produktów.

Zmniejszenie ilości błędów w przepływie produktów.

Usprawnienie wysyłek zamówień do klientów.

Stała kontrola stanów magazynowych.

Kalendarz zadań w systemie ticketowym

Kalendarz zintegrowany z systemem ticketowym.

Wgląd do wszystkich zaplanowanych zdarzeń dla danego zgłoszenia.

Planowanie czasu pracy swojego oraz innych użytkowników.

Zarządzanie zadaniami w projektach, planowanie spotkań, dyżurów lub telekonferencji. 

System ticketowy w modelu SaaS

Dostęp do systemu zgłoszeń z każdego miejsca gdzie jest dostęp do sieci Internet.

Oprogramowanie działa jako usługa, nie ma potrzeby dokonywania dużych inwestycji, wystarczy wykupić dostęp do takiej liczby stanowisk jaka jest potrzebna w firmie.

Portal klienta w systemie zgłoszeń

Z poziomu portalu klienta możesz mieć wgląd w zgłoszenia jakie zostały przekazane do firmy i są przez nie obsługiwane.

Zarejestruj zgłoszenie, zapoznaj się z odpowiedzią, przekaż załączniki, analizuj sprawę na wykresie czasu timeline.

+22 699 99 09
biuro@debesis.pl
helpdesk@debesis.pl
Kontakt