SYSTEM TICKETOWY - AUTOMATYZUJ OBSŁUGĘ KLIENTA

 os ticket, system ticket, tickets system, system ticketowy, system obsługi klienta

raporty i dashboard system ticketowy
integracje z systemem zgłoszeń
Omnichannel ticket system

Obsługa zgłoszeń z wielu kanałów kontaktu

Dynamiczne raporty i dashbordy

Integracje z zewnętrznymi systemami

Konfiguracja funkcji
systemu

Mobilna i desktopowa wersja systemu

bazy danych OZE

Systemy ticketowe

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ SYSTEMU TICKETOWEGO

System ticketowy Debesis to oprogramowanie, które gromadzi w jednym miejscu, w jednym systemie wszystkie zgłoszenia od klientów, automatyzuje obsługę ticketów czy reklamacji.


System ticketowy obsługuje zgłoszenia e-mail, połączenia telefoniczne, sms, chat, formularze kontaktowe, przetwarza dane z innych systemów, np. Baselinker, Shoper, Bitrix, Salesforce, DPD czy Inpost, dzięki czemu pracownik ma pełen wgląd, w jednym miejscu we wszystkie dane dotyczące zgłoszenia.


System ticketowy umożliwia utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi klienta, dzięki zestawowi raportów, gromadzących dane związane z obsługą zgłoszeń.


Dzięki regułom filtrowania każde zgłoszenie jest oddzielnie analizowane i przydzielana do konkretnego pracownika.


Współpracujemy z największymi polskimi data center, dzięki czemu dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i znajdują się na terenie UE.

Wspieramy w obsłudze klienta każdą branżę

Ticket system gromadzący zgłoszenia z różnych kanałów komunikacji

Ticket system umożliwia prostą i intuicyjną obsługę wszystkich kanałów komunikacji z klientem takich jak wiadomości e-mail, leady, połączenia telefoniczne, formularze internetowe, wiadomości sms czy socjal media. Każde zgłoszenie jakie trafia do ticket system jest automatycznie analizowane pod kątem źródła ich pochodzenia (kanału komunikacji), słów kluczowych jakie system ticketowy rozpoznaje w tekście, temacie, słowach kluczowych i przydziela do odpowiedniego pracownika na podstawie reguł jego uprawnień i dostępności. Wszystkie aktywności dokonane na danym zgłoszeniu są prezentowane w formie osi czasu. System obsługi zgłoszeń zapewnia pełną kontrolę nad sprawami (ticketami) i wiadomościami od klientów w działach obsługi klienta, obsługi serwisowej, sprzedaży, help desk czy reklamacji, automatyzuje ich pracę i sprawia, że żadna sprawa nie umknie nam w natłoku różnych wiadomości i codziennych obowiązków.

Obsługa zgłoszeń, tickety

Dla kogo jest system obsługi zgłoszeń?

System ticketowy jest rozwiązaniem dedykowanym dla firm, które posiadają działy obsługi klienta, sprzedaży, help desk lub takich które przyjmują i obsługują zgłoszenia. System zarządza zleceniami, automatyzuje i przyspiesza wiele powtarzalnych czynności związanych z obsługą klienta.


Małe firmy znajdą rozwiązanie, które usprawni i zautomatyzuje procesy obsługi klienta i pozwoli skupić się na szybszym rozwoju firmy w innych obszarach, np. pozyskiwaniu nowych klientów.


Duże firmy korzystają z licznych integracji systemu ticketowego z innymi programami lub dostawcami, np. Salesforce, Baselinker czy firmy kurierskie DPD, Inpost.


Branże jakie korzystają z systemu ticketowego Debesis: e-commerce, ochrona zdrowia, administracja publiczna, turystyka, motoryzacja, finanse, wydawnictwa, IT, telekomunikacja, obsługa klienta (contact center)...

Konfigurator funkcji systemu ticketowego

 • ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI
 • OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ Z RÓŻNYCH KANAŁÓW
 • ZESPOŁOWA PRACA NA ZGŁOSZENIACH
 • POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
 • ANALIZA WSKAŹNIKÓW KPI
 • PERSONALIZACJA SYSTEMU
 • INTEGRACJE Z INNYMI SYSTEMAMI (BITRIX, BASELINKER, SALESFORCE, INPOST, DPD itd.)
 • BEZPIECZEŃSTWO
 • APLIKACJA MOBILNA

Kreatywności

Dostosowanie systemu ticketowego do własnych potrzeb możliwe jest poprzez samodzielną konfigurację z poziomu panelu Administartora

Wdrożenie systemu ticketowego poprawia funkcjonowanie organizacji w następujących obszarach

Oszczędności

Poprzez zastosowanie efektywnego narzędzia do obsługi zgłoszeń klientów ma miejsce optymalizacja kosztów czy uwolnienie zasobów.

Integracji

Analiza danych w czasie rzeczywistym dzięki dostępowi do zewnętrznych serwisów w ramach danej firmy, np. BaseLinker, kurierzy, Allegro, SalesForce.

Poprawy jakości obsługi

Dzięki automatycznym narzędziom system ticketowy pomaga sprawniej obsłużyć znacznie większą liczbę spraw z poszczególnych kanałów kontaktu
.

Rozwoju

Nasi klienci są często architektami Naszych rozwiązań, dzięki czemu razem rozwijamy się jako partnerzy biznesowi.

Integracje systemu ticketowego z innymi systemami (API)

System ticketowy posiada swoje API, dzięki któremu możemy integrować się z innymi systemami, dodatkowo Nasi programiści są wstanie dostosować system ticketowy do potrzeb komunikacji z innymi rozwiązaniami CRM.

Baselinker integracje

Integracje z zewnętrznymi systemami pozwalają na wgląd w pełną historię zamówień np. z platformy sprzedażowej Allegro
oraz wszystkie interakcje jakie miały miejsce z zamówionym produktem (wpłata, wysyłka, dostarczenie).

Integracja dopuszcza możliwość aktualizacji istniejącego leada w systemie Bitrix24 oraz umożliwia komunikację dwustronną systemu Bitrix24 z systemem ticketowym Debesis.

Bitrix

Integracja pomiędzy systemem obsługi zgłoszeń Debesis a BaseLinker umożliwia obsługę ticketów oraz wgląd w jednym miejscu w zamówienia klienta z zintegrowanych platform sprzedażowych wraz z informacjami przesłanymi z firm kurierskich dotyczących śledzenia przesyłek.

Konfiguracja procesu integracji z systemem Shoper dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego w systemie ticketowym. Konfigurator zawiera następujące dane do uzupełnienia: domena sklepu, login, hasło. Dodatkowo administrator procesu określa zakres integracji pomiędzy systemem Shoper a systemem ticketowym.

Integracja Debesis z SalesForce odbywa się przez API wraz z mapowaniem oraz importem danych do systemu ticketowego Debesis.

Konfiguracja integracji z DPD dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego. Autoryzacja integracji odbywa się poprzez podanie loginu, hasła oraz numeru klienta. Zakres integracji uwzględnia to, jakie dane będą pobierane z systemu DPD (dostępność/zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, generowanie etykiety oraz protokołu odbioru). Konfiguracja zakłada uzupełnienie takich danych jak dane nadawcy oraz szablony przesyłek.

Konfiguracja integracji z InPost dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego. Zakres integracji uwzględnia to, jakie dane będą pobierane z systemu InPost (dostępność/zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, generowanie etykiety oraz protokołu odbioru, obsługa przesyłek przychodzących). Konfiguracja zakłada uzupełnienie takich danych jak dane nadawcy oraz szablony przesyłek.

System ticketowy - aplikacja mobilna

system ticketowy na urządzeniach mobilnych

Wgląd w zgłoszenia z poziomu urządzenia mobilnego

Dostęp do wszystkich zgłoszeń i zadań z poziomu urządzenia mobilnego.

Obsługa zgłoszeń

Dodaj notatkę, odpowiedz na zgłoszenie, wyślij maila czy zmień status.

Bezpieczny dostęp

Dostęp tylko dla autoryzowanych kodem dostępowym urządzeń.

Raporty w aplikacji

Analiza ilości odpowiedzi klientów, liczby zgłoszeń obsłużonych i wymagających reakcji.

Kalendarz zadań w systemie ticketowym

Kalendarz zintegrowany z ticketami

02

Przypisz zadania, spotkania czy projekty do poszczególnych osób

Kalendarz w systemie ticketowym Debesis to proste i praktyczne narzędzie, które z znaczący sposób poprawia jej organizację. Kalendarz pozwala zarządzać projektami, zadaniami, planować wyjazdy czy spotkania oraz wiele innych spraw, które można samodzielnie skonfigurować w systemie.

Kontrola i zarządzanie zgłoszeniami

Wszystkie zgłoszenia zarejestrowane przez Nasze rozwiązanie mogą być obsługiwane wewnątrz systemu, mogą też być przekazywane na zewnątrz (do innych systemów). System ticketowy może powiązać zgłoszenia z nnymi danymi, dzięki wbudowanemu mechanizmowi API, dzięki czemu mamy więcej informacji na jego temat (historia zamówień i płatności). Dodatkowo pracując na każdym zgłoszeniu można:

 • odpowiedzieć bezpośrednio nadawcy,
 • wysłać oddzielną wiadomość do nadawcy lub innych adresatów,
 • zmienić jego status,
 • scalić z innymi zgłoszeniami o podobnej treści lub temacie,
 • wykonać połączenie telefoniczne na określony numer,
 • wysłać wiadomość SMS,
 • dodać dokument lub notatkę do zgłoszenia,
 • odłożyć zgłoszenie w czasie,
 • wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

Automatyzacja w obsłudze zgłoszeń i ticketów

Czy wiesz, że aż 63% wszystkich zgłoszeń nie wymaga zaangażowania pracownika, można je obsłużyć automatycznie.

 • automatyczna rejestracja zgłoszeń z różnych kanałów komunikacji (e-mail, telefon, internet, crm),
 • automatyczna analiza i identyfikacja zgłoszeń (treść, temat, źródło pochodzenia, nadawca, słowa kluczowe),
 • automatyczna obsługa zgłoszeń nie wymagających zaangażowania pracownika, np. powiadomienia z aukcji internetowych/platform sprzedażowych,
 • automatyczne powiadomienie o zmianie statusu obsługiwanej sprawy,
 • automatyczne wiadomości SMS, w tym opcja skróconych linków,
 • automatyczna dystrybucja zgłoszeń do określonych pracowników.
System ticketowy notification

Raportowanie, analiza i wizualizacja danych w systemie ticketowym

System ticketowy prezentuje w prosty i przejrzysty sposób wszystkie informacje na temat obsługiwanych zgłoszeń. Zestawienia tabelaryczne, wykresy, wallboard pokazują w czasie rzeczywistym ilości i postępy w procesie obsługi klienta na każdym z jego etapów.

ticket system report

Ankiety satysfakcji

Badania satysfakcji pozwalają poznać opinie klientów na temat jakości oferowanych produktów, świadczonych usług czy zadowolenia względem danej marki. Pomagają one w sposób prosty, szybki i tani uzyskać informacje na temat oceny i doświadczeń klienta po kontakcie z firmą czy danym jej działem.

W ramach systemu ticketowego Debesis wdrożyliśmy integrację z Surveylab, umożliwiającą przeprowadzanie badań satysfakcji klientów wśród firm, które korzystają z Naszego rozwiązania. Po zakończonej rozmowie lub po zamknięciu zgłoszenia, do klienta wysyłana jest wiadomość e-mail lub SMS z ankietą od SurvayLabs. Ankieta jest dostępna pod skróconym linkiem (także obsługiwanym przez Debesis).

ankiety satysfakcji

Panel klienta - popraw jakość obsługi, dzięki systemowi obsługi zgłoszeń

Klientom, którzy korzystają z systemu ticketowego Debesis dajemy możliwość zaimplementowania nowego modułu do komunikacji z klientami, czyli PANELU KLIENTA.
Panel Klienta, pozwala na sprawniejszą komunikację z klientem, który ma bieżący wgląd w obsługiwane sprawy.
Klient może dodawać nowe sprawy, zgłoszenia, notatki czy dokumenty, ma możliwość monitorowania stanu danych zgłoszeń.

Tickety w Panelu Klienta

OCR (Optical Character Recognition) - rozpoznawanie tekstu z dokumentu PDF

Oddzielny moduł systemu ticketowym umożliwiający, przetwarzanie zeskanowanych dokumentów do edytowalnych formatów (.doc, .xls, .xlsx, .txt). Wdrożony moduł pozwala na:

 • konwertowanie dokumentów (plik pdf) do formatu tekstowego oraz przygotowania ich do archiwizacji,
 • przetwarzanie tekstu oraz wyszukanie w nim określonych identyfikatorów, słów kluczowych, znaczników,
 • pozwiązywanie dokumentów z określonymi rekordami w systemie zgłoszeń lub innych systemach powiązanych,
 • archiwizacja dokumentów.

Co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, moduł OCR jest wewnętrznym oprogramowaniem w ramach systemu ticketowego, nie wykorzystujemy zewnętrznych programów do rozpoznawania tekstu, więc wszystkie dane są bezpieczne w ramach systemu danego klienta.

FCR - optical character recognition

Zaufało nam ponad 500 klientów

agora
Bruk Bet
Dolnosląski Urząd Wojewódzki
Body Care Clinic - system ticketowy
Pako Lorente system ticketowy
Spektrum
schronisko smaków system ticketowy
Stankowscy Białach system ticketowy
Martes Sport system ticketowy

Zwrot z inwestycji w automatyzację obsługi klienta

Czy wiesz, że od 63% - 74%* wszystkich zgłoszeń ticketowych nie wymaga obsługi pracownika

* informacje na podstawie analizy obsługiwanych  w systemie ticketowym zgłoszeń w okresie 1.06 - 30.09.2021 (próbka 1 467 982 zgłoszeń).

930 zgłoszeń dziennie jest zamykanych przez system ticketowy automatycznie, co powoduje, że odciąża średnio 2 pracowników

Wdrożenie i utrzymanie systemu ticketowego to koszt 109 pln/msc/użytkownika, koszt pracownika to ok 4 000 pln/msc

Przy zastosowaniu
procesów automatyzacji obsługi klienta oszczędności, poprawa jakości, szybkość kontaktu z klientem są niewspółmierne z wydatkami na system

3.2 mln

800+

4500+

Liczba zgłoszeń mailowych obsługiwana co miesiąc

Liczba wdrożeń

Liczba użytkowników

"Wdrożenie systemu ticketowego Debesis to jedna z kluczowych decyzji dotyczących obsługi klienta, którą podjęliśmy jako firma, a wsparcie było fantastyczne od pierwszego dnia współpracy i trwa do dnia dzisiejszego."

– Depilacja.pl

SYSTEM TICKETOWY

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY

109 pln/msc

139 pln/msc

Wbudowana centrala telefoniczna

Nagrywanie rozmów

Miejsce dla nagrań

20 GB

Dystrybucja zgłoszeń (ręczna lub automatyczna)

Moduł bezpieczeństwa (SSL, identyfikacja po IP)

Polityka haseł

Polityka antyspamowa

Nagrywanie rozmów

Odsłuch rozmów

Historia kontaktów z wszystkich kanałów komunikacji

Brak ograniczeń dodanych kont pracowników

Konfigurator IVR

Brak ograniczeń liczby kont e-mail w systemie

Kolejkowanie zgłoszeń

Kategoryzacja zgłoszeń

Tagowanie zgłoszeń

Szablony odpowiedzi

Filtrowanie zgłoszeń

Moduł raportowy

Dashboard

Eksport danych xls, csv

Rejestracja czasu pracy

Dostęp do API

Konfigurator kont i uprawnień

Operator Debesis VoIP (naliczanie sekundowe)

Aplikacja mobilna/msc

39 pln

39 pln

Kalendarz/msc

39 pln

39 pln

Miejsce dla nagrań, każde 20 GB

69 pln

Help desk e-mail/telefon (8 - 19)

* minimalna liczba licencji to 1 licencja pracownika i 1 licencja administratora

** umowa zawierana jest na czas nieokreślony

*** ceny netto

Pozostańmy w kontakcie

Darmowy test: Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

Testuj system ticketowy za darmo przez 7 dni.