System call center, tickety, helpdesk, help desk, bazy danych

Integracje systemu ticketowego z
Shoper

System ticketowy posiada swoje API, dzięki któremu możemy integrować się z innymi systemami, dodatkowo Nasi programiści są wstanie dostosować system ticketowy do potrzeb komunikacji z innymi rozwiązaniami CRM.


Debesis API przygotowane jest zgodnie ze standardem Restful API i Soap API. Komunikuje się z zewnętrznymi systemami za pomocą metody GET lub POST. 


System ticketowy integruje się się z platformami sprzedaży i zarządzania danymi (CRM, e-shop czy WFM) jak BaseLinker, Bitrix, DPD, InPost, Shoper, IdoSell, SalesForce czy narzędziami social media.


Integracje pozwalają na wgląd w ramach systemu ticketowego  w niezbędne informacje bez konieczności dodatkowych czynności co w oczywisty sposób zwiększa efektywność i wydajność obsługi zgłoszeń.


Zależy nam na rozwijaniu integracji systemu ticketowego z innymi serwisami, tak aby Nasi klienci mieli możliwość zarządzać zgłoszeniami i wszystkimi aktywnościami jakie są z nimi związane w ramach jednego systemu.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Shoper integracja z system ticketowym

Konfiguracja integracji z Shoper dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego. Konfigurator zawiera następujące dane do uzupełnienia: domena sklepu, login, hasło. Dodatkowo administrator określa zakres integracji. Integracja zakłada komunikację dwustronną pomiędzy systemem ticketowym a Shoper.

Integrację miedzy systemem ticketowym a systemem Shoper dodajemy w zakładce

zakładka integracja
dodaj integracje

Po wybraniu klawisza

pojawia się okno konfiguracji integracji:

shoper integracja

W systemie ticketowym, w oknie konfiguracji uzupełniamy następujące dane:
Nazwa – nazwa wyświetlana w zakładce „Integracja”,

Serwis – wskazujemy z jakim serwisem będzie przeprowadzona integracja,
Domena sklepu
– domena sklepu w serwisie Shoper,
Login
– login użytkownika Shoper,
Hasło
– hasło użytkownika Shoper,
Zakres integracji
– decydujemy jakie dane mają być widoczne w zgłoszeniu oraz jakie akcje będą wykonywane:
•    Lista produktów
– lista produktów znajdujących się w zamówieniu klienta,
•    Edycja produktów
– możliwość edycji zamówionych produktów przez klienta z poziomu systemu ticketowego:
o   
zmiana ilości produktów w zamówieniu klienta,
o    dodanie produktów do zamówienia klienta,
o    usunięcie produktów z zamówienia klienta.
•    Edycja szczegółów zamówienia
•    Zmiana statusu
– zmiana statusu zamówienia z poziomu systemu ticketowego,
•    Szczegóły zamówienia –
wyświetlanie szczegółów zamówienia klienta w systemie ticketowym: dane płatnika, adres dostawy, metoda dostarczenia,
•    Lista zamówień
– wyświetlanie listy zamówień klienta w systemie ticketowym z poziomu widgetu.

Następnie wybieramy klawisz

Po poprawnym skonfigurowaniu integracji zamówienia klienta zostaną wyświetlone w zgłoszeniu.

Darmowy test: Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

Testuj system ticketowy za darmo przez 7 dni.

Copyright 2022 © Debesis