System call center, tickety, helpdesk, help desk, bazy danych

Integracje systemu ticketowego z SalesForce

System ticketowy posiada swoje API, dzięki któremu możemy integrować się z innymi systemami, dodatkowo Nasi programiści są wstanie dostosować system ticketowy do potrzeb komunikacji z innymi rozwiązaniami CRM.


Debesis API przygotowane jest zgodnie ze standardem Restful API i Soap API. Komunikuje się z zewnętrznymi systemami za pomocą metody GET lub POST. 


System ticketowy integruje się się z platformami sprzedaży i zarządzania danymi (CRM, e-shop czy WFM) jak BaseLinker, Bitrix, DPD, InPost, Shoper, IdoSell, SalesForce czy narzędziami social media.


Integracje pozwalają na wgląd w ramach systemu ticketowego  w niezbędne informacje bez konieczności dodatkowych czynności co w oczywisty sposób zwiększa efektywność i wydajność obsługi zgłoszeń.


Zależy nam na rozwijaniu integracji systemu ticketowego z innymi serwisami, tak aby Nasi klienci mieli możliwość zarządzać zgłoszeniami i wszystkimi aktywnościami jakie są z nimi związane w ramach jednego systemu.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

SalesForce integracja z system ticketowym

Integracja pomiędzy systemem ticketowym a SalesForce odbywa się poprzez API.

Integrację miedzy systemem ticketowym a systemem BaseLinker dodajemy w zakładce

zakładka integracja
dodaj integracje

Po wybraniu klawisza

pojawia się okno konfiguracji integracji:

W systemie ticketowym, w oknie konfiguracji uzupełniamy następujące dane:

Nazwa – nazwa wyświetlana w zakładce „Integracja”.

Serwis – wskazujemy z jakim serwisem będzie przeprowadzona integracja.
Użytkownik API
– dodajemy nowego użytkownika API, po pojawieniu się okna uzupełniamy:

Salesforce autoryzacja

•    Nazwa – nazwa wyświetlana w systemie ticketowym.
•    Typ autoryzacji – SalesForceOAuth.
•    Przeznaczenie – Zewnętrzne API.
•    Klucz klienta (Consumer Key).
•    Token autoryzacyjny (Consumer Secret).
W celu przeprowadzenia procesu autoryzacji  wymagane jest uzupełnienie pól Consumer Key oraz Consumer Secret. Z poziomu SalesForce należy skonfigurować nową aplikację, nadać jej uprawnienia pozwalające na odczyt danych. SalesForce -> New Connected App
Po jej zapisaniu powinien pojawić się komunikat, gdzie należy wybrać przycisk „Continue”, następnie pojawi się okno z widocznym Consumer Key oraz Consumer Secret w formie tokenów. Należy je skopiować oraz uzupełnić w systemie ticketowym w odpowiednich polach.
•    Login – login użytkownika SalesForce.
•    Hasło – login użytkownika SalesForce.

Następnie wybieramy klawisz

Zakres integracji - decydujemy jakie dane mają być widoczne w zgłoszeniu oraz jakie akcje będą wykonywane:
•    Aktualizacja pól rekordów
•    Pola obiektu
•    Lista obiektów
•    Pobieranie rekordów
Po zdefiniowaniu powyższych parametrów system będzie pobierał rekordy z SalesForce.

Darmowy test: Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

Testuj system ticketowy za darmo przez 7 dni.

Copyright 2022 © Debesis