System call center, tickety, helpdesk, help desk, bazy danych

Integracje systemu ticketowego z firmą kurierską InPost

System ticketowy posiada swoje API, dzięki któremu możemy integrować się z innymi systemami, dodatkowo Nasi programiści są wstanie dostosować system ticketowy do potrzeb komunikacji z innymi rozwiązaniami CRM.


Debesis API przygotowane jest zgodnie ze standardem Restful API i Soap API. Komunikuje się z zewnętrznymi systemami za pomocą metody GET lub POST. 


System ticketowy integruje się się z platformami sprzedaży i zarządzania danymi (CRM, e-shop czy WFM) jak BaseLinker, Bitrix, DPD, InPost, Shoper, IdoSell, SalesForce czy narzędziami social media.


Integracje pozwalają na wgląd w ramach systemu ticketowego  w niezbędne informacje bez konieczności dodatkowych czynności co w oczywisty sposób zwiększa efektywność i wydajność obsługi zgłoszeń.


Zależy nam na rozwijaniu integracji systemu ticketowego z innymi serwisami, tak aby Nasi klienci mieli możliwość zarządzać zgłoszeniami i wszystkimi aktywnościami jakie są z nimi związane w ramach jednego systemu.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Inpost integracja z system ticketowym

Integracja pomiędzy systemem ticketowym a InPost odbywa się poprzez API.  Integracja między systemem ticketowym a systemem InPost wymaga wygenerowania tokena.
Token pobierany jest z panelu InPost: Moje konto -> API - > API ShipX

Integrację miedzy systemem ticketowym a systemem InPost dodajemy w zakładce

zakładka integracja
dodaj integracje

Po wybraniu klawisza

pojawia się okno konfiguracji integracji:

inpost integracja

W oknie konfiguracji uzupełniamy:
Nazwa – nazwa wyświetlana w zakładce „Integracja”
Serwis – wskazujemy z jakim serwisem będzie przeprowadzona integracja
Autoryzacja – uzupełniamy:
•    Środowisko – wybieramy testowe / produkcyjne
•    Użytkownik API – dodajemy nowego użytkownika, po pojawieniu się okna uzupełniamy:

użytkownik API integracja InPost

Nazwa – nazwa wyświetlana,
Typ autoryzacji – Token,
Przeznaczenie – Zewnętrzne API,
Token – token wygenerowany w panelu InPost,
Używaj domyślnego prefixu,
•    Zakres integracji – decydujemy jakie dane mają być widoczne w zgłoszeniu oraz jakie akcje będą wykonywane
•    Dane nadawcy – nadawca przesyłek
•    Szablony przesyłek – wybieramy szablony przesyłek jakie mogą być użyte w danej integracji.
Szablony przesyłek konfigurowane są z poziomu systemu ticketowego:
Przesyłki kurierskie -> Szablony przesyłek
Konfiguracja metody wysyłki – określamy domyślną metodę wysyłki
•    Kurier
•    Punkt nadania (np. paczkomat)
•    Konfiguracja kodów zwrotu – konfigurujemy kody zwrotów za pomocą:
Login – login użytkownika InPost
Hasło – hasło użytkownika InPost
Czas ważności kodu zwrotu – określony w godzinach, czas podany w powiadomieniu wysłanym za pomocą SMS, email wraz z kodem zwrotu.
Nazwa – nazwa wyświetlana w zakładce „Integracja”
Serwis – wskazujemy z jakim serwisem będzie przeprowadzona integracja
Autoryzacja – uzupełniamy:
•    Środowisko – wybieramy testowe / produkcyjne
•    Użytkownik API – dodajemy nowego użytkownika, po pojawieniu się okna uzupełniamy:

Darmowy test: Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

Testuj system ticketowy za darmo przez 7 dni.

Copyright 2022 © Debesis