System call center, tickety, helpdesk, help desk, bazy danych

Integracje systemu ticketowego z BaseLinker

System ticketowy posiada swoje API, dzięki któremu możemy integrować się z innymi systemami, dodatkowo Nasi programiści są wstanie dostosować system ticketowy do potrzeb komunikacji z innymi rozwiązaniami CRM.


Debesis API przygotowane jest zgodnie ze standardem Restful API i Soap API. Komunikuje się z zewnętrznymi systemami za pomocą metody GET lub POST. 


System ticketowy integruje się się z platformami sprzedaży i zarządzania danymi (CRM, e-shop czy WFM) jak BaseLinker, Bitrix, DPD, InPost, Shoper, IdoSell, SalesForce czy narzędziami social media.


Integracje pozwalają na wgląd w ramach systemu ticketowego  w niezbędne informacje bez konieczności dodatkowych czynności co w oczywisty sposób zwiększa efektywność i wydajność obsługi zgłoszeń.


Zależy nam na rozwijaniu integracji systemu ticketowego z innymi serwisami, tak aby Nasi klienci mieli możliwość zarządzać zgłoszeniami i wszystkimi aktywnościami jakie są z nimi związane w ramach jednego systemu.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

BaseLinker integracja systemu ticketowego

System ticketowy pozwala na szeroką integrację z pozostałymi, używanymi systemami. Dzięki działaniom wdrożonym przez programistów umożliwione zostało również dostosowanie potrzeb komunikacji do innych rozwiązań CRM. Dzięki temu z wykorzystaniem indywidualnego API bez problemu można automatyzację i integrację. Każdy klient Baselinker wykorzystujący nowoczesne działania może potwierdzić skuteczność i łatwość obsługi proponowanych opcji.

Klient Baselinker - dla kogo została stworzona usługa

Baselinker integracje to opcje dla wszystkich klientów, którzy zarządzają dużymi platformami internetowymi trudniącymi się w pozyskiwaniu danych klienta w celu realizacji złożonego zamówienia. Z usług firmy i licznych udogodnień korzystają przede wszystkim firmy przewozowe, które każdego dnia mają za zadanie przechwytywanie adresów, numerów telefonów danych wysyłkowych, aby poprawnie nadać paczki i rozwieźć je do adresatów. Wprowadzając usługę do swojej firmy z pewnością zwiększysz poziom dotychczasowej obsługi, a dzięki licznym, gotowym raportom będziesz mógł zarządzać przedsiębiorstwem bez ryzykowania drobnymi pomyłkami najczęściej wynikającymi z niedopatrzenia lub błędów ludzkich.

Automatyzacja Baselinker - jak to właściwie działa?

System dzięki integracji z innymi platformami ma za zadanie przechwytywać dane pozostawione przez klienta. Polega to na zebraniu danych pozostawionych w formularzu kontaktowym, na stronie internetowej, telefonicznie lub mailowo i przekazaniu ich do realizacji. Dzięki połączeniu działań różnych platform w jednym miejscu nie masz konieczności przełączania się miedzy witrynami i przeszukiwania poszczególnych zamówień. System automatycznie wszystkie zamówienia zbierze w twoim imieniu i wrzuci do wspólnego miejsca, które ułatwi kontrolę nad koniecznością podjęcia wysyłki. Automatyzacja Baselinker umożliwią podjęcie działań mających na celu zebranie niezbędnych informacji bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności co przekłada się na wydajność i efektywność firmy.

Baselinker integracje - nowoczesny model sprzedaży

Opcją, którą warto wdrożyć w swojej działalności jest Baselinker. Integracje wynikające z połączenia zewnętrznych platform z systemem działają na zasadzie identyfikacji poszczególnych klientów po numerze telefonu lub adresie mailowym. Zebranie tych danych w jednym miejscu daje możliwość oszczędności czasu i ponoszonych kosztów, ponieważ przy połączeniu działań eliminujesz konieczność zatrudniania dodatkowego pracownika do obsługi poszczególnych zamówień.

BaseLinker integracja z system ticketowym

W systemie ticketowym Debesis identyfikujemy klienta po numerze telefonu lub adresie email. Integracja systemów Debesis i BaseLinker daje możliwość wyświetlania zamówień klienta w trybie rzeczywistym bezpośrednio w systemie ticketowym za pomocą dodatkowego widżetu. Integracja między systemem ticketowym a  systemem BaseLinker wymaga wygenerowania tokena.
Token pobierany jest z programu BaseLinker: Moje konto -> API -> Generuj token, wzór tokenu: 2002xxx-2xxx9137HES6Y0 FYYYYYYDC62C4667VVXXXXXXXXXXXXX

Integrację miedzy systemem ticketowym a systemem BaseLinker dodajemy w zakładce

zakładka integracja
dodaj integracje

Po wybraniu klawisza

pojawia się okno konfiguracji integracji:

konfiguracja integracji baselinker

W systemie ticketowym, w oknie konfiguracji uzupełniamy następujące dane:
Nazwa – nazwa wyświetlana w zakładce „Integracja”,
Serwis – wskazujemy z jakim serwisem będzie przeprowadzona integracja,
Token – należy wygenerować token z serwisu BaseLinker,
Zakres integracji – decydujemy jakie dane mają być widoczne w zgłoszeniu oraz jakie akcje będą wykonywane:
•    Lista produktów – lista produktów znajdujących się w zamówieniu klienta
•    Edycja produktów – możliwość edycji zamówionych produktów przez klienta z poziomu systemu ticketowego:
o    zmiana ilości produktów,
o    dodanie produktów do zamówienia klienta,
o    usunięcie produktów z zamówienia klienta.
Zmiana statusu – zmiana statusu zamówienia z poziomu systemu ticketowego,
Historia statusów przesyłki – śledzenie aktualnego statusu przesyłki w formie osi czasu,
Zdarzenia w zamówieniu – historia zdarzeń wykonanych na zamówieniu klienta (np. zmiana statusu, potwierdzenie zamówienia),
Szczegóły zamówienia – wyświetlanie szczegółów zamówienia klienta,
Lista zamówień – wyświetlanie listy zamówień klienta.

Darmowy test: Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

Testuj system ticketowy za darmo przez 7 dni.

Copyright 2022 © Debesis