System call center, tickety, helpdesk, help desk, bazy danych

Integracje systemu ticketowego z BaseLinker

System ticketowy posiada swoje API, dzięki któremu możemy integrować się z innymi systemami, dodatkowo Nasi programiści są wstanie dostosować system ticketowy do potrzeb komunikacji z innymi rozwiązaniami CRM.


Debesis API przygotowane jest zgodnie ze standardem Restful API i Soap API. Komunikuje się z zewnętrznymi systemami za pomocą metody GET lub POST. 


System ticketowy integruje się się z platformami sprzedaży i zarządzania danymi (CRM, e-shop czy WFM) jak BaseLinker, Bitrix, DPD, InPost, Shoper, IdoSell, SalesForce czy narzędziami social media.


Integracje pozwalają na wgląd w ramach systemu ticketowego  w niezbędne informacje bez konieczności dodatkowych czynności co w oczywisty sposób zwiększa efektywność i wydajność obsługi zgłoszeń.


Zależy nam na rozwijaniu integracji systemu ticketowego z innymi serwisami, tak aby Nasi klienci mieli możliwość zarządzać zgłoszeniami i wszystkimi aktywnościami jakie są z nimi związane w ramach jednego systemu.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

BaseLinker integracja z system ticketowym

W systemie ticketowym Debesis identyfikujemy klienta po numerze telefonu lub adresie email. Integracja systemów Debesis i BaseLinker daje możliwość wyświetlania zamówień klienta w trybie rzeczywistym bezpośrednio w systemie ticketowym za pomocą dodatkowego widżetu. Integracja między systemem ticketowym a  systemem BaseLinker wymaga wygenerowania tokena.
Token pobierany jest z programu BaseLinker: Moje konto -> API -> Generuj token, wzór tokenu: 2002xxx-2xxx9137HES6Y0 FYYYYYYDC62C4667VVXXXXXXXXXXXXX

Integrację miedzy systemem ticketowym a systemem BaseLinker dodajemy w zakładce

zakładka integracja
dodaj integracje

Po wybraniu klawisza

pojawia się okno konfiguracji integracji:

konfiguracja integracji baselinker

W systemie ticketowym, w oknie konfiguracji uzupełniamy następujące dane:
Nazwa – nazwa wyświetlana w zakładce „Integracja”,
Serwis – wskazujemy z jakim serwisem będzie przeprowadzona integracja,
Token – należy wygenerować token z serwisu BaseLinker,
Zakres integracji – decydujemy jakie dane mają być widoczne w zgłoszeniu oraz jakie akcje będą wykonywane:
•    Lista produktów – lista produktów znajdujących się w zamówieniu klienta
•    Edycja produktów – możliwość edycji zamówionych produktów przez klienta z poziomu systemu ticketowego:
o    zmiana ilości produktów,
o    dodanie produktów do zamówienia klienta,
o    usunięcie produktów z zamówienia klienta.
Zmiana statusu – zmiana statusu zamówienia z poziomu systemu ticketowego,
Historia statusów przesyłki – śledzenie aktualnego statusu przesyłki w formie osi czasu,
Zdarzenia w zamówieniu – historia zdarzeń wykonanych na zamówieniu klienta (np. zmiana statusu, potwierdzenie zamówienia),
Szczegóły zamówienia – wyświetlanie szczegółów zamówienia klienta,
Lista zamówień – wyświetlanie listy zamówień klienta.

Darmowy test: Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

Testuj system ticketowy za darmo przez 7 dni.

Copyright 2022 © Debesis