Popraw i automatyzuj obsługę klienta

Poznaj najważniejsze funkcje systemu ticketowego

Zastanawiasz się jak poprawić obsługę zgłoszeń?

Wypróbuj już teraz, za darmo!

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Zarządzanie zgłoszeniami

Jeden system dla wielu kanałów komunikacji: telefon, e-mail, formularze internetowe, strona www, zewnętrzne systemy.

Dystrybucja zgłoszeń do konkretnego pracownika, który będzie odpowiedzialny za zajęcie się sprawą.

Rozdzielaj i monitoruj zgłoszenia, ustalaj priorytety ich rozwiązywania...

Ustalanie SLA dla zgłoszeń w zależności od ich kategorii, godzin pracy czy źródła pochodzenia.

Tworzenie i nadawanie zgłoszeniom własnych statusów czy tagów

Obsługa zgłoszeń z różnych kanałów

E-mail: wiele skrzynek e-mail w jednym systemie zarządzającym zgłoszeniami (kolejki VIP, reguły filtrowania i przydzielania).

Telefon: IVR, kolejkowanie, zapowiedzi, nagrywanie rozmów, numeracja (jeden lub różne numery do obsługi).

E-mail, telefon, formularz czy strona www w jednym systemie...

Formularze internetowe, przez które klienci mogą zgłaszać swoje sprawy.

Inne systemy (CRM) klientów, które mogą zasilać zgłoszenia informacjami lub zakładać nowe tickety.

Zespołowa praca na zgłoszeniach

Rozdzielanie zgłoszeń lub ich części w ramach zespołu.

Łączenie lub scalanie zgłoszeń o podobnej tematyce lub dotyczących tej samej sprawy.

Pracuj zespołowo nad szybkim rozwiązaniem rejestrowanych zgłoszeń...

Przekazywanie zgłoszeń do innych osób lub zespołów.

Ręczne rozdzielanie zgłoszeń przez osoby zarządzające zespołem pracowników.

Poprawa efektywności

Automatyczne przydzielanie zgłoszeń na podstawie ich kategorii, słów kluczowych czy źródeł pochodzenia.

Przydzielanie zgłoszeń na
podstawie stanu "obłożenia" pracowników (bufory).

E-mail, telefon, formularz czy strona www w jednym systemie...

Automatyczne zamykanie zgłoszeń, np. automatyczne powiadomienia.

Automatyczne wysyłanie powiadomień do klientów przy rejestracji lub zmianie statusu zgłoszenia.

Automatyczne powiadomienia do pracownika o nowych akcjach na zgłoszeniu, np. e-mail od klienta, wiadomość wewnętrzna, notatka.

Kalendarz zadań, uporządkowany i przejrzysty wgląd w zgłoszenia i zadania z nimi powiązane.

Analiza wskaźników KPI

Raporty on-line prezentujące bieżącą obsługę zgłoszeń.

Dashbordy gdzie widzimy zalogowanych, pracujących lub będących na przerwie pracowników.

Raporty, zestawienia, dashboardy, tabele, wykresy...

Raporty SLA pokażą nam w formie zestawień najważniejsze wskaźniki KPI.

Jeśli są potrzebne niestandardowe raporty, wyślij nam swoje propozycje.

Personalizacja systemu

Samodzielnie konfiguruj uprawnienia pracowników.

Samodzielnie twórz i zarządzaj statusami zgłoszeń.

Dostosuj system do potrzeb własnych oraz swoich klientów...

Samodzielnie dostosuj wygląd dostępnych funkcji.

Jeśli masz potrzebę zbierania dodatkowych informacji utwórz formularze

Przygotuj szablony odpowiedzi i powiadomień do klientów.

Utwórz i zarządzaj IVR'em, przygotuj trasę, dodaj nagrania, określ godziny dostępności.

Bezpieczeństwo

Certyfikaty SSL, każdy Nasz klient ma unikalny certyfikat SSL.

Dostęp do systemu ticketowego ograniczamy do wskazanych adresów IP.

Dbamy o bezpieczeństwo korzystania z systemu i danych Twoich klientów...

Stosujemy podwójną autoryzację z wykorzystaniem kodów SMS.

Polityka haseł.

Integracje z innymi systemami

Posiadamy wewnętrzne API, dzięki któremu integrujemy się z innymi systemami.

Jesteśmy zintegrowani z najpopularniejszymi systemami, z których korzysta e-commerce, np. Baselinker, Bitrix, Salesforce, Allegro, DPD, Inpost...

Wysyłamy i pobieramy dane z innych systemów dzięki czemu obsługa jest bardziej efektywna...

Magazyn produktów

Zarządzaj bieżącymi zasobami produktów

Zmniejszenie ilości błędów w przepływie produktów

Lepsza kontrola produktów i ich stanów magazynowych...

Usprawnienie wysyłek zamówień do klientów

Stała kontrola stanów magazynowych

Kalendarz zadań

Kalendarz zintegrowany z systemem ticketowym

Wgląd do wszystkich zaplanowanych zdarzeń dla danego zgłoszenia

Przypisz zadania, spotkania czy projekty do poszczególnych osób w zespole ...

Planowanie swojego czasu pracy oraz innych użytkowników

Zarządzanie zadaniami w projektach, planowanie spotkań, dyżurów lub telekonferencji

System w modelu SaaS

Dostęp do systemu zgłoszeń z każdego miejsca gdzie jest dostęp do sieci Internet

Oprogramowanie działa jako usługa, nie ma potrzeby dokonywania dużych inwestycji, wystarczy wykupić dostęp do takiej liczby stanowisk jaka jest potrzebna w firmie.

Dostęp do systemu zgłoszeń z każdego miejsca i z każdego urządzenia...

Polski dostawca rozwiązań

Przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się na terenie Polski co ma istotne znaczenie w odniesieniu do przepisów RODO (w tym umów powierzenia, przetwarzania danych osobowych).

System ticketowy jest przygotowany w języku polskim, wraz z tłumaczeniami na inne języki, np. angielski.

System zlokalizowany jest na polskich serwerach i jest dostępny w języku polskim...

Portal klienta systemu zgłoszeń

Z poziomu portalu klienta możesz mieć wgląd w zgłoszenia jakie zostały przekazane do firmy i są przez nie obsługiwane.

Zarejestruj zgłoszenie, zapoznaj się z odpowiedzią, przekaż załączniki, analizuj sprawę na wykresie czasu timeline.

Udostępnij klientom możliwość wglądu w obsługiwane zgłoszenia...

Aplikacja mobilna

Dostęp do wszystkich zgłoszeń z telefonu komórkowego lub tabletu.

Powiadomienia, odpowiedzi, zmiany statusów, notatki w zgłoszeniu w aplikacji mobilnej.

Zgłoszenia pod kontrolą z poziomu urządzenia mobilnego...

Darmowy test: Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

Testuj system ticketowy za darmo przez 7 dni.

Copyright 2022 © Debesis